Müügitingimused

Korteriomandi omandamine toimub kolme etapina

I Broneerimine

Broneerimisleping garanteerib broneerijale tema poolt soovitud korteri.

II Võlaõigusliku lepingu sõlmimine

Järgneva 30 päeva jooksul sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik ostu-müügi leping. Võlaõigusliku lepinguga tasub klient 15% ostuhinnast. Võlaõiguslepingus fikseeritakse korteri valmimise ning ostjale üleandmise tähtajad ning kõik muud tingimused.

III Asjaõigusliku lepingu sõlmimine

Korteriomandi valmimisel toimub asjaõigusliku lepingu sõlmimine, ühes millega antakse üle valmis korteriomand ning ostja tasub ülejäänud 85% ostuhinnast. Nimetatud lepingu sõlmimisega saab klient korteriomandi omanikuks. 

Lepingu hinnas sisaldub:

  • Korteri valmidus vastavalt projektile ja siseviimistlustabelile
  • Tasu tehnovõrkude (elektri-, vee- ja kanalisatsioonitrasside) rajamise ning nendega liitumise eest
  • Liitumisvalmidus telefoniside, andmeside, kaabeltelevisiooni- või digivõrguga ja valvesignalisatsiooniga

Lepingu hinnas ei sisaldu:

  • Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõiv (tasub ostja)
  • Liitumistasu telefoniside, andmeside, kaabeltelevisiooni- või digivõrguga ja valvesignalisatsiooniga liitumiseks